Stiftelsens ändamål är att bereda ett hem för svenskspråkiga åldringar samt stöda och främja deras livskvalitet, funktionsförmåga och välbefinnande

Projekt Träna slutrapport

13.12.2020 kl. 11:38
Slutrapporten för det av Stiftelsen Brummerska Hemmet initierade och finansierade projektet Träna är nu publicerad.

Ladda ner rapporten i pdf format här.