Stiftelsens ändamål är att bereda ett hem för svenskspråkiga åldringar samt stöda och främja deras livskvalitet, funktionsförmåga och välbefinnande

På gång

BEVILJADE UNDERSTÖD

Glädjande många ansökningar för fina projekt
16.11.2021 kl. 19:51

Projekt Träna slutrapport

Slutrapporten för det av Stiftelsen Brummerska Hemmet initierade och finansierade projektet Träna är nu publicerad.
13.12.2020 kl. 11:38

BEVILJADE UNDERSTÖD

Stiftelsen mottog glädjande många välmotiverade ansökningar
21.11.2020 kl. 14:11

Stiftelsen

Stiftelsen Brummerska Hemmet har sin grund i föreningen för de gamlas väl, som grundades 1892.

Föreningens uppgift var att upprätta ett hem åt “äldre Helsingfors samhället tillhöriga, verkligt behöfvande aktningsvärda fruntimmer inom ståndspersonsklassen”.

Brummerska Hemmet fungerar än idag på adressen Baggbölevägen 109. Vårdverksamheten och personalen övergick 2013 till Folkhälsan Syd Ab.

Idag värnar stiftelsen om en bredare verksamhet till förmån för ett mycket större antal åldringar, med tyngdpunkt på hälsa och välmående.