Projekt

Stiftelsen lägger stor vikt vid de äldres välmående.  Vi vill se ledd motion, styrketräning och mångsidig aktivitet som en del av varje åldrings vardag, oberoende av boendeform.

Som ett led av denna målsättning initierar stiftelsen Brummerska Hemmet projektet Träna.

Med fas 2 inom Träna strävar man till att fortsätta den träningsverksamhet för invånare i lägenheter och serviceboenden i Helsingfors där Folkhälsan bedriver verksamhet omfattande totalt cirak 350 perosner, som byggts upp under fas 1 enligt följande:

möjlighet till konditionstestning två gånger per år,  ett individuellt träningsprogram och ett personligt användarkort på de verksamhetseneheter där HUR apparatur finns tillgänglig.

Dessutom ordnas vid enheterna handledd gruppträning en gång per vecka inom ramen för understödsmedlen. När perioden är slut utvärderas resultaten.
Inom fas 2 erbjuds invånarna avgiftsbelagda gruppträningar samt tillgång till avgiftsbelagd personal trainer såväl i grupp som enskilt.

Fas 2 av Träna projektet är två årig 1.9.2020-31.8.2022.  Du hittar slutrapporten över resultaten av Fas 1 under "på gång" notiser längst ner på stiftelsens www sidas första sida (hemsidan).

Projektets inledande fas, fas 1 var treårig (1.9.2017-31.8.2020) och finansierades av Stiftelsen Brummerska Hemmet och Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors. Folkhälsan Välfärd Ab förverkligade projektet.

Hamnade du fel: Om du hamnat på en annan sida kan du alltid komma tillbaka till hemsidan genom att klicka på vår logga och sedan skrolla längst ner för att hitta notisen.