Träna

24.11.2017 kl. 17:13
Träna är ett treårigt projekt för träningsstöd åt äldre svenskspråkiga personer

Det är aldrig för sent att börja motionera och bevisligen kan konditionen  höjas i alla åldrar. Man sover bättre och har god aptit. Man orkar mera och känner sig piggare. En god muskelkraft och god balans förhindrar också fallolyckor som är vanliga bland äldre. För det här finansierar Stiftelsen Brummerska Hemmet en anställd fysioterapeut som fr.o.m. 1.9.2017 bildar en försöksgrupp på till en början cirka 50 personer för att regelbundet och mångsidigt träna sin funktionsförmåga.  Projektet skall växa så att det  till slut kan inspirera och locka kring 400 åldringar vid de olika Folkhälsan enheterna i Helsingfors.  Läs mera om det här under rubriken Projekt.